privacy

Privacyverklaring


Muzer, gevestigd aan Tweede Oosterparklaan 203, 3544 AR Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Muzer
Tweede Oosterparklaan 203
3544 AR Utrecht
06 - 21 511 577
B. Sporkslede is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Muzer.
Te bereiken via info@zangdocenten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Muzer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

van bezoekers

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres

van docenten (profielhouders)

 • KVK-nummer
 • Handelsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW-nummer (voor niet-Nederlandse ondernemers)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Muzer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • ras - onbedoeld maar onvermijdbaar daar dit zichtbaar is op de pasfoto die je zelf beschikbaar stelt voor publicatie op de website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Muzer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Muzer analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Muzer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Muzer neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Muzer) tussen zit. Muzer gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • een relationeel database systeem wordt gebruikt voor de opslag van persoonsgegevens die docenten zelf beschikbaar stellen of invoeren.
 • op maat geprogrammeerde SQL queries vormen zoekalgortimen. ze combineren en verwerken de door bezoekers ingevoerde zoekopdracht met de gegevens in de database.
 • een webserver en webapplicatie zorgen voor de weergave van de resultaten, die het gevolg zijn van de zoekopdracht van de bezoeker
 • de combinatie van door docent ingevoerde gegevens, door bezoeker geplaatste zoekopdracht en de zoekalgoritmen kan ervoor zorgen dat gegevens van een docent wel of juist niet worden getoond. hierdoor maakt een docent meer of minder kans op contact met een bezoeker.
 • ook jouw gedrag op de website en loggegevens van de webserver kunnen worden gebruik in de beslissing om docenten wel of niet te tonen op de site, en zelfs om een account te blokkeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Muzer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 • factuurgegevens worden minimaal 7 jaar bewaard voor de belastingdienst
 • profielgegevens worden gedurende de lidmaatschap bewaard, om getoond te kunnen worden op de website.
  na het lidmaatschap worden de gegevens maximaal 6 maanden bewaard, zodat de betrokkene bij voortzetting van het lidmaatschap binnen die periode, nog kan beschikken over opgebouwde data zoals reacties, beoordelingen of andere gegevens.
  na die periode worden alle digitale gegevens verwijderd, maar niet actief uit backups.
 • op een verwijderingsverzoek per mail of brief volgt binnen 4 weken een reactie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Muzer deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Muzer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Muzer jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • De belastingdienst en onze boekhouder krijgen alle betalings- en factuurgegevens voor de verwerking van onze administratie.
 • Website bezoekers krijgen de profielgegevens te zien die jij beschikbaar hebt gesteld voor dit doel, eventueel inclusief pasfoto.
  Deze gegevens staan openbaar op onze website en kunnen daardoor ook in zoekmachines terecht komen en op andere websites verschijnen. Het gaat hierbij overigens niet om factuurgegevens.
 • Onze webmaster en internet service providers beschikken technisch gezien over alle gegevens die in mail, logfiles, bestanden op de webserver, en in de relationele database zijn opgeslagen; dit kan niet anders.
 • Een eventuele helpdesk medewerker of systeembeheerder kan beschikken over alle persoonsgegevens die op onze computers staan; ook dit kan niet anders als er bijvoorbeeld een storing is aan een van onze computers.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Muzer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Let op - Als je browser geen functionele cookies accepteert, dan is inloggen op de website helaas niet mogelijk.
Verder zal de site prima functioneren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Muzer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zangdocenten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Muzer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Muzer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zangdocenten.nl

Copyright © 2019, Muzer